Grundbog

Brug menuen eller kapiteloversigten herunder for at læse grundbogen, der er frit tilgængelig.

Kapitler

1. Introduktion

2. Økosystemers opbygning

3. Energi og vækst

4. Stofkredsløb

5. Biodiversitet og levevilkår

6. Tilpasninger

7. Biotopundersøgelse

8. Masseudryddelse

Kernestof

Grundbogen dækker kernestof i økologi til biologi på C-niveau på STX og HTX, samt kernestof til NF på HF.

Kernestoffet svarer til følgende formuleringer i læreplanerne fra 2017:

"Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø"

"Biodiversitet"

"Biokemiske processer: fotosyntese, respiration" (kun STX og HTX)

"Energistrømme" (kun STX og HTX)

"C-kredsløb" (kun STX)

Materialet kan dække biologi på B-niveau ved at supplere med Opdag Havets miljøtema om eutrofiering, hvor følgende formuleringer fra 2017-læreplanerne bliver behandlet.

"N- og P-kredsløb" (STX) og "eksempler på stofkredsløb" (HTX).

Download grundbogen

Du kan downloade en PDF med hele grundbogen her.