Lav den længste fødekæde

Opgaven kan downloades i Word- eller PDF-format.

Konkurrence

I skal se hvilken gruppe, der kan lave den længste græsningsfødekæde i klassen. 

I kan læse teorien til opgaven i grundbogens afsnit 2.3 Konsumenter og i  afsnit 3.3 Energistrømme

1) Hvad er forskellen på en græsningsfødekæde og en nedbryderfødekæde? 

2) Tegn den længst mulige græsningsfødekæde.

Krav:

  • Fødekæden skal starte i havet.

  • Der skal være en ny art i hvert led i fødekæden. Jeres fødekæde kan altså ikke indeholde en lille torsk, der bliver spist af en større torsk. Men I kan godt have en sild med, der bliver spist af en torsk.

  • De dyr, der spiser hinanden i jeres fødekæde, skal også kunne spise hinanden i deres naturlige omgivelser. Det dur for eksempel ikke, at en isbjørn spiser en pingvin, da isbjørne lever på Nordpolen, mens pingvinger lever på den sydlige halvkugle. 

3) Opsamling: Hvem har tegnet den længste fødekæde i klassen? 

4) Hvorfor bliver jeres græsningsfødekæder ikke længere?

5) Hvorfor er det mere klimavenligt at spise planter end kød?

Til læreren

Sværhedsgraden i opgaven kan øges ved at stille et ekstra krav om, at organismerne i fødekæden skal være fra danske havområder.