Debatopgaver

Klimaforandringer

Vi udleder for meget CO2, og det påvirker vores klima. Diskuter, hvordan vi kan reducere CO2-udledningen, og hvem, der skal sørge for, at det sker.

Opgaven passer til miljøtemaerne om forsuring og global opvarmning.

Plastik

Vi bruger mere plastik end nødvendigt, og en alt for stor del af det ender i havet. Diskuter, hvem der skal tage ansvaret for at få reduceret plastikforbruget og mindske plastikforureningen i havet.

Opgaven passer til Opdag Havets miljøtema om plastik.