Podcast

Hvad mener danske forskere om havmiljøet? Lyt med i Opdag Havets podcastserie.

Episode 1 Klimaforandringer

Hvordan påvirker klimaforandringer havet? 

Hvad sker der med korallerne, når havet bliver forsuret af klimaforandringerne, og hvilke fisk ender på din tallerken i fremtiden? 

Hør professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet tale med havbiolog Jessica Tengvall om klimaforandringer i havet. 

Episode 2 Eutrofiering

Hvorfor truer eutrofiering biodiversiteten i havet?

Hvad sker der, når næringsstoffer fra landbruget ender i havet, og hvorfor kan det føre til iltsvind og fiskedød?

Lyt med, når professor Stiig Markager taler med havbiolog Jessica Tengvall om eutrofiering.

Episode 3 Biodiversitet i havet

Hvad er biodiversitet og hvilken betydning har den for livet i havet?

Bliv klogere på hvilke konsekvenser det kan have for økosystemerne i havet hvis biodiversiteten falder, og hvad vi kan gøre for at modvirke det.

Hør med, når havbiolog Jessica Tengvall taler med seniorforsker Jørgen L.S. Hansen  om den 6. masseudryddelse og biodiversitet.

Episode 4 Undervandsstøj

Hvor kommer havets lyde fra? Hvordan bruger dyrene lyd, og hvad sker der når menneskeskabt støj tilføres lydbilledet?

Hør havbiolog Jessica Tengvall tale med seniorforsker Jakob Tougaard, konsulent Henriette B. Schack og seniorforsker Jonas Teilmann.

Episode 5 Fiskeri

Hvilke typer af fiskeri har vi i Danmark? Hvad fiskes der efter, hvad er overfiskeri og hvordan påvirker det fiskebestandene og biodiversiteten i havet?


Lyt med når havbiolog Jessica Tengvall taler med sektionsleder Marie Storr-Paulsen og professor Henrik Gislason om fiskeri og fiskebestande.