Øvelsesvideo

Video: Forsuring af verdenshavene.

Video: Påvirker forsuring havdyrene?

Video: Respiration hos havdyr.

Video: Lav et springlag.

Video: Muslingefiltration.

Video: Disseker et dyr: Blåmusling.

Video: Disseker et dyr: Fisk.

Video: Miljøfremmede stoffer.

Video: Global opvarmning.

Video: Kan plastik nedbrydes?