Gæt økologibegreber

Opgaven kan downloades i Word- eller PDF-format.

Opgave

  1. Lav otte sedler.

  2. Skriv otte centrale begreber fra jeres økologiundervisning ned på sedlerne, så der står et begreb pr. seddel.

  3. Fold hver seddel sammen.

  4. Byt begrebssedler med en anden gruppe.

  5. Lad en i jeres egen gruppe trække en seddel. I andre må ikke se begrebet på sedlen.

  6. Den, der har trukket en seddel, skal nu forklare begrebet til resten af gruppen uden at bruge de ord, der indgår i begrebet. Hvis man har trukket abiotisk faktor, må man altså hverken sige "abiotisk" eller "faktor", men man må for eksempel gerne sige "ikke levende" eller "lys", "vand" og "vind", der er eksempler på abiotiske faktorer. 

  7. Når de andre i gruppen har gættet begrebet, går turen videre til næste gruppemedlem, der trækker en ny seddel. 

Til læreren

Par- eller gruppeopgave.

Opgaven kan varieres ved at lade eleverne tegne i stedet for at forklare.