Økologiforløb på 6 moduler

Omfang

6 moduler af 90 min.

Kernestof 

Forløbet dækker følgende formuleringer fra læreplanerne fra 2017:

  • "Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø"

  • "Biodiversitet"

  • "Biokemiske processer: fotosyntese, respiration" (kun STX og HTX)

  • "Energistrømme" (kun STX og HTX)

  • "C-kredsløb" (kun STX)

Moduloversigt

I oversigten nedenfor finder du ideer til øvelser og opgaver, som kan bruges i et økologiforløb om havet.

Modul 1

Fokus: Økosystemers opbygning; fotosyntese og respiration.

Forforståelse: Hvad ved I om havet, og hvilken indflydelse det har?

Grundbogstekst: 1. Introduktion2.1 Abiotiske og biotiske faktorer; 2.2 Primærproducenter3.1 Fotosyntese og respiration  

Opgavemuligheder: Skriv en begrebsliste 

Nye begreber: Økosystem, abiotisk og biotisk faktor, organisk og uorganisk stof, primærproducent, planktonalge, fotosyntese og respiration.

Tip: Giv eventuelt eleverne et par af begreberne for som lektie.

Modul 2

Fokus: Økosystemers opbygning; fotosyntese og respiration.

Grundbogstekst: 2.3 Konsumenter 

Journaløvelse: Fotosyntese og respiration. Færdiggør del 1 og start på del 2.

Opgavemuligheder: Skriv en begrebslisteTegn et havøkosystem

Nye begreber: Konsument, dyreplankton, fødenet, nedbryder, næringsstoffer.

Tip: Begynd timen med øvelsen, så eleverne har god tid til at designe forsøg.

Modul 3

Fokus: Fotosyntese og respiration, begrænsende faktorer.

Grundbogstekst: 3.2 Vækst og begrænsende faktorer 

Journaløvelse: Fotosyntese og respiration. Afslutning af del 2.

Opgavemulighed: Skriv en begrebsliste; Tegn en begrænsende faktor

Nye begreber: Begrænsende faktor.

Modul 4

Fokus: Energistrømme og biodiversitet.

Grundbogstekst: 3.3 Energistrømme; 5.1 Biodiversitet; 6. Tilpasninger (Eventuelt kun figurerne) 

Opgavemulighed: Skriv en begrebsliste: Lav den længste fødekæde

Nye begreber: Biodiversitet.

Introduktion til biotopundersøgelse.

Modul 5

Fokus: Biotopundersøgelse.

Grundbogstekst: 7. Biotopundersøgelse

Rapportøvelse: Biotopundersøgelse

Modul 6

Fokus: Biotopundersøgelse, kulstofkredsløbet og trusler mod biodiversitet.

Grundbogstekst: 4.1 Kulstofkredsløb; 8. Masseudryddelse

Opsamling på biotopundersøgelse.

Evaluering.

Tip: Hvis I har ekstra tid, kan I for eksempel lave øvelsen: Hvordan påvirker forsuring havdyr? eller læse et af Opdag Havets miljøtemaer