Tegn et havøkosystem

Opgaven kan downloades i Word- eller PDF-format.

Opgave

Opgaven skal løses i par eller grupper.

  1. Tegn et havøkosystem, hvor alle begreberne fra listen nedenfor er illustreret.  

  2. Opsamling. Når jeres lærer har fordelt begreberne mellem alle grupperne i klassen, skal I tegne jeres begreb i et fælles havøkosystem på tavlen. 

Begrebsliste

Tallene i parentes angiver det afsnit, hvor begrebet er forklaret i grundbogen

Abiotisk faktor (2.1)

Biotisk faktor (2.1)

Organisk stof (2.2)

Uorganisk stof (2.2)

Primærproducent (2.2)

Planktonalge (2.2)

Konsument (2.3)

Dyreplankton (2.3)

Fødenet (2.3)

Fotosyntese (3.1)

Respiration (3.1)

 

Ekstra begreber, hvis I har nået dem

Nedbryder (2.3)

Næringsstoffer (2.3)

Til læreren

Opgaven kan løses hurtigere, hvis begreberne bliver fordelt mellem eleverne fra starten, og hvis alle elever får lov til at tegne deres bidrag til økosystemet på tavlen samtidig inden den fælles opsamling. 

Når I har gennemgået jeres fælles økosystem på tavlen, kan eleverne eventuelt tage et billede til deres noter med mobilen.