Skriv en begrebsliste

Opgaven kan downloades i Word- eller PDF-format.

Opgave

Skriv en kort tekst, hvor du forklarer begreberne i listen nedenfor med dine egne ord. 

Tallene i parentes angiver det afsnit, hvor begrebet er forklaret i grundbogen

Økosystem (2.1)

Abiotisk faktor (2.1)

Biotisk faktor (2.1)

Organisk stof (2.2)

Uorganisk stof (2.2)

Primærproducent (2.2)

Planktonalge (2.2)

Konsument (2.3)

Dyreplankton (2.3)

Fødenet (2.3)

Nedbryder (2.3)

Næringsstoffer (2.3)

Fotosyntese (3.1)

Respiration (3.1)

Begrænsende faktor (3.2)

Trofisk niveau (3.3)

Biodiversitet (5.1)

Springlag (5.3)

Iltsvind (5.3)

Til læreren

Fjern, eller tilføj begreber til listen i Word, så den passer til dit eget forløb.

Opgaven kan løses hurtigere, hvis begreberne bliver fordelt mellem grupper af elever, og hver elevgruppe er ansvarlig for at formidle deres forklaring til resten af klassen.