Erfaringer fra undervisningsforløb

Dette notat er relateret til undervisningsmaterialet ”Kystfiskerne og kampen om fisken”. Notatet samler erfaringerne fra to skolebesøg, hvor materialets introduktionsopgaver og portrætfilm er blevet præsenteret for elever og lærere fra to by-skoler med forskellig elevsammensætning. (Ingrids Jespersens skole og Det kongelige Vajsenhus).

   

Evaluering

Hjælp os med at evaluere undervisningsmaterialet: