Naturfag

Fællesfagligt fokusområde:

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Havet er den største og vildeste naturtype, som vi har, men det er truet af landbrug, overfiskeri og forurening. Diversiteten i havene er flere steder under pres, fordi livet i havene reagerer på de ting, vi udsætter det for.

Det er af afgørende betydning, hvad vi putter i havene, og hvad vi tager fra havene. Det har fx konsekvenser, når vi suger sand op fra havbunden, etablerer anlæg på havet, fisker, fragter varer på store containerskibe, eller når der udledes næringsstoffer fra landbruget. Det er vores fælles ansvar at bevare og beskytte havnaturen af respekt for det naturlige liv, men også til gavn og glæde for samfundet og de kommende generationer.

Havet tilhører os alle, og derfor er det vigtigt, at eleverne bliver bevidste om dette. Gennem dette forløb har eleverne mulighed for at udvikle deres naturvidenskabelige kompetencer med viden, der rykker ved elevernes demokratiske dannelse, så de forhåbentlig har lyst til at tage del i at opnå FN’s verdensmål nr. 14, der handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

- Deia Vejby, lærer

 

Vejledninger:

Film: