Introduktion

Det filmbaserede undervisningsforløb, Kystfiskerne og kampen om fisken, gør eleverne klar til den fællesfaglige naturfagsprøve samt eksamen i samfundsfag.

Se den korte introfilm og få et overblik over det filmbaserede undervisningsmateriale:

Video: Se introfilm

Materialet er bygget op omkring 20 korte film og aktivitetsark med øvelser, der munder ud i en eksamensklar portefølje til naturfagene og en eksamensklar disposition til samfundsfaget.

Der er to detaljerede lærervejledninger (samfundsfag og naturfag), der guider gennem alle trin. Gennem arbejdet får eleverne indsigt i havets økosystem, menneskenes indflydelse på havet, forurening, overfiskeri, bundtrawlsfiskeri, eutrofiering, fødekæder, kystfiskeri, industrielt fiskeri, erhvervstyper, fiskekvoter, forbrugerens adfærd og magt, miljømærker, internationale aftaler, bæredygtig omstilling, politik, økonomi og globalisering med et særligt fokus på havet set fra kystfiskernes perspektiv samt FN’s 12. og 14. verdensmål.  

Eleverne skal undervejs arbejde i grupper. De skal bl.a. selv lave undersøgelser, aktiviteter og problemstillinger.

Materialet er opbygget på en måde, der gør det let at vælge til eller fra afhængigt af tidsrammen.

Du kan bruge materialet:

  • Monofagligt i hhv. samfundsfag, geografi og biologi
  • Tværfagligt i naturfagene, f.eks. rettet mod den tværfaglige fællesprøve
  • Tværfagligt mellem samfundsfag og naturfagene

Hvad enten du bruger materialets mindste format (laver en problemstilling klar til eksamen) - eller folder materialet ud og laver et tværfagligt forløb, vil materialet være lige til at gå til og afstemt efter centralt stillede krav og vejledninger vedrørende mål, tegn på læring og evaluering.