Om projektet Kystfiskerne og kampen om fisken

Video: Se introfilm

Formidlingsprojektet, Kystfiskerne og kampen om Fisken, har et udgangspunkt i Danidas speeddatingevent, som blev afholdt d. 1 juni 2015. Her mødes en række organisationer, der arbejder med problemstillinger i udviklingslandene med gode formidlere i kommunikationsbranchen.

Danida vil forsøge at skabe stærk kommunikation om udviklingslandene, som kan nå ud til mange danskere. På speedating eventet deltager blandt andet Elisabeth Kiørboe fra WWF Verdensnaturfonden og Peter Zeuthen fra Visual Story.

WWF Verdensnaturfonden pitcher ideen om et projekt, der handler om overfiskeri og kystfiskere i Østafrika og Danmark til de ca. 50-60 formidlere, som er inviteret til eventet.

Efter en længere udvælgelsesproces vælger WWF Verdensnaturfonden Peter Zeuthen som samarbejdspartner, fordi han har den mest interessante tilgang til projektet:

Et filmbaseret undervisningsmateriale til folkeskolens 7-9 klassetrin i samfunds- og naturfag. Formidlingen skal fastholde de travle unges opmærksomhed ved at tage udgangspunkt i korte, filmiske og tematiserende hverdagsfortællinger om to kystfiskerfamilier i Danmark og Afrika, hvis eksistens er truet på grund af overfiskeri. Formidlingskonceptet skal på denne måde se problemstillingerne i øjenhøjde og med en konstruktiv tone sætte eleverne i gang med at arbejde med FNs Verdensmål og finde løsningsmodeller, der kan sikre en fremtid for både havmiljø og kystfiskere.

Efter 3,5 års arbejde med finansiering, udvikling og produktion bliver projektet færdigt i begyndelsen af 2019.

Koncept & projektledelse
Peter Zeuthen
Visual Story

Redaktion/tilrettelæggelse
Peter Zeuthen
Anders Dencker Christensen

Projektansvarlig WWF Verdensnaturfonden
Elisabeth Kiørboe

Lærervejledning
Chris Hav, lærer
Deia Vejby, lærer

Design lærervejledning
Tina Schembecker

Tak for lån af billeder
Greenpeace
WWF
Oceana
Norges Arktiske Universitet UIT
DTU Aqua
UNDP Nordic Representation Office
SINTEF Ocean
Lars Kajgaard
Henrik Carl